Soort Management Plan Casade

Soort Management Plan (SMP) Casade

Wij creëren ecologische meerwaarde

De opdracht

Ingenieursbureau Arcadis heeft voor Woningbouwcorporatie Casade een Soort Management Plan (SMP) opgesteld. Casade is een ambitieuze woningbouwcorporatie met veel sloop- en nieuwbouwprojecten. Het SMP zorgt ervoor dat Casade in zijn ambitieuze doelstellingen kan slagen. Wij voeren de werkzaamheden uit in samenwerking met Arcadis.

Werkwijze

Arcadis verzorgt de ecologische werkprotocollen, onderzoeken, natuurvrij verklaringen en het contact met het bevoegd gezag. Wij verzorgen het natuurvrij maken van de betrokken woningen. In 2020  hebben we ruim 1000 woningen natuurvrij gemaakt. Daarnaast ontwerpen en leveren we (maatwerk)voorzieningen. Een voorbeeld hiervan zijn speciaal ontworpen voorzieningen voor in dakranden voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen voor het project ‘Dakenstroom’. Verder ondersteunen wij Arcadis bij het maken van kastenplannen. In 2021 zijn we ook gestart om ons zelf ontwikkelde ‘SMP manager’ te implementeren. Met de SMP manager kan de volledige boekhouding en ecologische planning van het SMP digitaal en gedeeltelijk geautomatiseerd worden verwerkt.

Plaats

Waalwijk e.o

Uitdaging

Natuurvrij maken, leveren voorzieningen, maatwerk, Ecologische managementsysteem

Jaar oplevering

2019-heden

Thema

Soort Management Plan

SMP Manager

Soortmanagementsysteem

Steeds meer organisaties werken met een soortmanagementplan (SMP). SMP’s brengen grote voordelen mee qua planning. De doorloop van projecten kan hiermee enorm versneld worden. Het SMP brengt echter ook veel administratieve lasten met zich mee. Een sluitende projectadministratie is van groot belang. O.a. salderingsberekeningen, statistieken van aangebrachte voorzieningen en projectdocumentatie moet worden aangeleverd aan het bevoegd gezag.

Speciaal hiervoor hebben wij de SMP manager ontwikkeld. Ons systeem zorgt ervoor dat iedereen zich kan focussen op zijn of haar taak. De opdrachtgever kan zich bezighouden met primaire zaken rond het project. De aannemer focust zich uitsluitend op de daadwerkelijke werkzaamheden. De ecoloog kan zich focussen op alle direct ecologische aspecten zonder steeds bezig te zijn met de ecologische boekhouding. Hierdoor blijft meer aandacht over voor het opstellen van goede EWP’s, het begeleiden van werkzaamheden en het uitvoeren van onderzoeken.

Momenteel wordt de SMP manager binnen Casade geïmplementeerd. Vanaf het ontmoedigingsseizoen 2021 moeten alle processen via het managementsysteem verlopen.

Diensten rond het SMP

Gerelateerde diensten

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit