Pro actieve soortbescherming met het Soort Management Plan (SMP)

Soort Management Plan

Een full-servicepakket aan diensten en producten voor uw SMP

Wat is een Soort Management Plan?

Een Soort Management Plan (SMP) is een gedetailleerd plan dat is ontworpen om specifieke diersoorten te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren. Een SMP biedt een blauwdruk voor de omgang met specifieke beschermde diersoorten en heeft als doel het behoud en herstel van de gunstige staat van instandhouding. Het plan omvat doorgaans strategieën om de soort te beschermen, monitoring van de populatie, educatie van belanghebbenden en samenwerking met verschillende partijen.

Waarom is een Soort Management Plan belangrijk?

SMP is van vitaal belang voor het behoud van de biodiversiteit. Door het ontwikkelen van een SMP kunnen we de leefomgeving van specifieke diersoorten verbeteren en hun populatie beschermen. Een SMP biedt ook een gestructureerde aanpak voor het monitoren van de soort en het nemen van actie wanneer dat nodig is.

Hoe kan een Soort Management Plan helpen?

Een soort management plan kan helpen bij het behoud van de biodiversiteit en het voorkomen van de achteruitgang van planten- en diersoorten. Het is een instrument om menselijke activiteiten te integreren in het beheer van de natuurlijke omgeving. Een SMP biedt een evenwichtige aanpak voor de bescherming van soorten en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Onze producten

Onze producten voldoen aan de hoogste ecologische kwaliteitseisen en nieuwste inzichten . Ook zijn ze gebaseerd op de eisen welke gesteld worden in de kennisdocumenten (BIJ12). Daarnaast zijn veel van onze producten opgenomen in de mitigatiecatalogus van Arcadis; een veel gebruikte standaard voor voorzieningen binnen het SMP.

Onze diensten

In de uitvoeringsfase komen nogal wat ecologische aspecten om de hoek kijken. Onze medewerkers weten als geen ander hoe ze deze werkzaamheden conform de gestelde eisen moeten uitvoeren. Of het nu gaat om het inbouwen van grote aantallen permanente voorzieningen of het natuurvrij maken van vele honderden woningen; wij kunnen het hele pakket van werkzaamheden voor u uitvoeren. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden nauwkeurig geregistreerd in onze uitvoeringsapplicatie. Een ecologisch logboek is zo in een muisklik geregeld.

Onze digitale oplossingen

Naast diensten op locatie hebben wij een ecologisch managementsysteem ontwikkeld. Dit heeft als doel om het hele administratieve proces rondom het SMP te vereenvoudigen voor alle betrokken partijen; opdrachtgever, projectecoloog, aannemer en onze organisatie. Om invulling te geven aan de soms wettelijk verplichte monitoring hebben wij sensoren ontwikkeld welke monitoring op laagdrempelige wijze mogelijk maken.

Werkwijze

Zo doen wij dat

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.

Thema's

We hebben een sterke visie op natuurinclusief bouwen en renoveren. Met onze expertise willen we een bijdrage leveren aan de grote bouw- en verduurzamingsopgave welke voor ons ligt. Ruimte voor mens en natuur.

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan langdurige samenwerkingen, waarbij de kwaliteiten van alle betrokken partijen benut worden. De core-business van ecologische adviesbureaus is onderzoek en advisering. Onze expertise ligt op een ander vlak; productontwikkeling, leveren van voorzieningen en uitvoeren van projecten. Zo ontstaat de perfecte samenwerking.

Producten

Onze producten worden maatschappelijk verantwoord geproduceerd en voldoen ecologisch gezien aan de hoogste kwaliteitseisen. Grondstoffen hebben een duurzame herkomst en de productie wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitvoering

Of het nou gaat om het monteren van tijdelijke voorzieningen, het inbouwen van permanente voorzieningen of het natuurvrij maken van gebouwen; onze vakbekwame medewerkers voeren dit met zorg voor u uit.

ICT

Digitalisatie en efficiëntie

We zetten onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT in. We hebben een sterke visie hoe je snel en efficiënt mitigerende maatregelen kunt uitvoeren, zodat de (ver)bouw kan plaatsvinden met behoud van de natuur.

Diensten rondom het SMP

Gerelateerde diensten