Permanente gierzwaluwkasten

Permanente gierzwaluwkasten

Gierzwaluwkasten voor permanent gebruik

Mitigatietrajecten onder de Wet natuurbescherming kennen twee categorieën gierzwaluwkasten. Permanente gierzwaluwkasten en tijdelijke gierzwaluwvoorzieningen. De tijdelijke voorzieningen hebben als functie om tijdens de werkzaamheden gedurende een korte periode te functioneren als tijdelijke vervangende verblijfplaatsen. Tijdelijke verblijfplaatsen moeten aanwezig blijven totdat permanente verblijfplaatsen zijn gerealiseerd in het nieuwe gebouw. Permanente nestkasten moeten dan ook erg duurzaam zijn.

Speciaal door ons ontwikkeld

Gierzwaluwen zijn bijzondere vogels die in Nederland steeds minder voorkomen. Deze vogels brengen het grootste deel van hun leven door in de lucht en slapen en broeden hoog in gebouwen. Om de gierzwaluw te helpen bij het vinden van geschikte nestplaatsen, hebben wij bij Unitura permanente nestkasten ontwikkeld. Onze permanente nestkasten zijn speciaal ontworpen om aan te sluiten bij de natuurlijke leefomgeving van deze vogels. De kasten zijn gemaakt van duurzame materialen en hebben een unieke vormgeving die zorgt voor optimale ventilatie en bescherming tegen regen en wind.

Plaatsing permanente gierzwaluwkasten

Bij Unitura hebben we ruime ervaring met het plaatsen van permanente nestkasten. Onze kasten zijn speciaal ontworpen om aan te sluiten bij de leefomgeving van de gierzwaluw. Zo zijn ze voldoende groot en hebben ze een ruime ingang zodat de vogels er gemakkelijk in en uit kunnen vliegen. Daarnaast zijn ze gemaakt van duurzaam materiaal en zijn ze goed geïsoleerd, zodat de gierzwaluwen er comfortabel in kunnen nestelen. Het plaatsen van permanente nestkasten heeft niet alleen voordelen voor de gierzwaluwen zelf, maar ook voor het milieu en de mens. Gierzwaluwen zijn namelijk insecteneters en helpen zo mee aan de bestrijding van plaaginsecten. Daarnaast zorgen ze voor een levendige en kleurrijke aanblik in de lucht, wat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Wilt u meer weten over het plaatsen van permanente gierzwaluwkasten en de voordelen hiervan? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze visie en ons concept.

Relevante producten

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk

Korte levertijd

Eigen fabriek

De beste kwaliteit

Specialistisch advies

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit