Zoogdierkasten

Zoogdierkasten

Naast gebouw bewonende soorten zijn nu ook veel grondgebonden zoogdieren die minder aan bebouwing gebonden zijn, specifiek beschermd door de Wet Natuurbescherming. Het gaat hierbij specifiek over egels, steenmarters, boommarters en de kleine marterachtigen, bunzing, hermelijn en wezel. Unitura heeft voor al deze soorten specialistische verblijfkasten ontwikkeld, die op verzoek ook door ons geplaatst kunnen worden. In het ontwerp van de voorzieningen is uitgegaan van de laatste kennis op het gebied van deze soorten. Als het gaat om het beschermen en behouden van de biodiversiteit in ons leefgebied, spelen zoogdieren een belangrijke rol. Bij Unitura begrijpen we het belang van het beschermen van deze dieren en bieden we hoogwaardige, duurzame zoogdierkasten die aan hun specifieke behoeften voldoen.

Zoogdierkasten van Unitura

Onze zoogdiervoorzieningen zijn ontworpen om onderdak te bieden aan een breed scala aan zoogdieren, waaronder egels, muizen, eekhoorns, marterachtigen en vleermuizen. Gemaakt van duurzame materialen, bieden onze kasten voldoende ventilatie, bescherming tegen de elementen en voldoende ruimte voor meerdere dieren om te rusten en zich voort te planten. Bovendien zijn onze zoogdierkasten eenvoudig te installeren en te onderhouden, waardoor ze een ideale oplossing zijn voor natuurbeschermingsprojecten. Wij kunnen uiteraard de montage voor u verzorgen.

Maatschappelijk verantwoord

Door het gebruik van onze zoogdiervoorzieningen kunt u niet alleen de lokale biodiversiteit behouden, maar ook uw bedrijfsimago verbeteren en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) tonen. Door te investeren in duurzame oplossingen voor dierenbescherming, laat u zien dat u zich bewust bent van uw impact op de natuurlijke wereld en dat u bereid bent om uw verantwoordelijkheid te nemen. Bij Unitura streven we ernaar om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden voor het beschermen van bedreigde diersoorten en het behouden van de biodiversiteit. Onze zoogdierkasten zijn een uitstekende keuze voor natuurbeschermingsprojecten, stadsvernieuwing, landschapsarchitectuur en andere activiteiten waarbij het leefgebied van zoogdieren wordt bedreigd.

Meer informatie over zoogdierkasten?

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze zoogdiervoorzieningen en hoe we u kunnen helpen uw MVO-doelstellingen te bereiken.

Relevante producten

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk

Korte levertijd

Eigen fabriek

De beste kwaliteit

Specialistisch advies

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit