Zoogdierkasten

Voorzieningen voor zoogdieren

Naast gebouw bewonende soorten zijn nu ook veel grondgebonden zoogdieren die minder aan bebouwing gebonden zijn, specifiek beschermd door de Wet Natuurbescherming. Het gaat hierbij specifiek over egels, steenmarters, boommarters en de kleine marterachtigen, bunzing, hermelijn en wezel.

Unitura heeft voor al deze soorten specialistische verblijfkasten ontwikkeld, die op verzoek ook door Unitura geplaatst kunnen worden. In het ontwerp van de voorzieningen is uitgegaan van de laatste kennis op het gebied van deze soorten.

Relevante producten

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk
Korte levertijd
Eigen fabriek
Maatwerk is mogelijk
Specialistisch advies
Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit