Een geschikte nestkast voor elke vogel

Natuurinclusief isoleren

De perfecte nestkast voor elke soort

Nestkasten zijn er in allerlei soorten en maten. Bij Unitura vindt u een ruim assortiment nestvoorzieningen, gemaakt in onze eigen sociale werkplaats. We gebruiken duurzame materialen zoals houtbeton of FSC-hout en hebben voor elke situatie de juiste kast. Onze nestkasten helpen ecologische adviesbureaus bij het volledig invullen van hun mitigatietaak.

Waarom een nestkast?

In stedelijke gebieden neemt de natuur steeds meer af door toenemende nieuwbouw en renovaties. Vogels hebben hierdoor minder plek om te nestelen. Het ophangen van nestkasten biedt een effectieve oplossing om deze kloof te overbruggen en vogels te helpen bij het vinden van een veilige broedplaats. Door het plaatsen van nestkasten kunnen vogels veilige broedplaatsen vinden en wordt de continuïteit van hun populaties bevorderd. Hierbij maken wij onderscheid in tijdelijke en permanente nestkasten.

Welke nestkast is geschikt voor mijn vraag?

Iedere soort stelt zijn eigen eisen aan een nestkast. Hierbij is met name de invliegopening belangrijk voor het bepalen welk type vogel erin zal gaan nestelen. De afmetingen van al onze nestkasten zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten uit het vakgebied, zoals vastgelegd in de documenten van BIJ12 en andere bronnen die de laatste inzichten uit het vakgebied vertegenwoordigen

Nestkasten

Onze uitgebreide collectie

Bekijk hier enkele nestkasten uit ons assortiment. Unitura biedt een breed scala aan nestkasten, perfect voor verschillende vogelsoorten en situaties. Wij zijn uw partner voor faunavoorzieningen in diverse soorten en maten, gemaakt van duurzame materialen. Ontdek ons aanbod.

Alle informatie op 1 plek

NKNB kennisbank

De stedelijke biodiversiteit staat onder druk staat. Om deze trend te keren, wordt het steeds belangrijker om natuurinclusief bouwen als standaard te hanteren. Dit omvat het realiseren van nestkasten in zowel bestaande als nieuwe woningen en het aanleggen van groen in de omgeving. Voor deze transitie is zowel ecologische als praktische kennis cruciaal. Hier speelt de Nationale Kennisbank Natuurinclusief Bouwen (NKNB) een belangrijke rol.

De informatie in de kennisbank is gebaseerd op de mitigatiecatalogus ontwikkeld door Arcadis, aangevuld met onze kennis uit de praktijk. Het doel van NKNB is om actuele informatie over mitigatie voor gebouwbewonende soorten te delen. Samen met Arcadis hebben wij een kennisbank opgezet met ontwerprichtlijnen voor ecologische maatregelen. Deze kennisbank maakt het eenvoudiger om natuurinclusieve bouwplannen te realiseren, waarbij de mitigatie voldoet aan zowel ecologische als juridische eisen.

Op de kennisbank zijn verschillende factsheets te vinden voor ecologische maatregelen. Hier lees je onder andere een beschrijving van de maatregel, de functionaliteit en is er per maatregel meer informatie weergegeven over de fysieke richtlijnen.

Nestkasten zijn kunstmatige verblijfplaatsen, speciaal ontwikkeld om vogels een verblijfplaats te bieden op plekken waar deze van nature niet voorkomen. In de mitigatiecatalogus van Arcadis en in de kennisdocumenten van BIJ12 zijn de fysieke eisen aan de verschillende nestkasten weergegeven.

  • Milieuvriendelijk: Houtbeton gebruikt duurzaam geproduceerd hout, wat bossen beschermt en de ecologische impact vermindert. Traditioneel beton vereist veel energie en heeft een hoge CO2-voetafdruk.
  • Gewicht: Houtbeton is lichter dan traditioneel beton, wat transport vergemakkelijkt en de belasting op constructies vermindert.
  • Isolatie: Houtbeton heeft natuurlijke isolerende eigenschappen en ademt, wat zorgt voor een stabieler binnenklimaat en betere broedresultaten.
  • Duurzaamheid: Houtbeton is een duurzame bron, terwijl de grondstoffenwinning voor traditioneel beton een aanzienlijke milieu-impact heeft.

De meeste dieren hebben moeite om een geschikte leefplek te vinden. Natuurlijke nestplaatsen zijn zeldzaam geworden. Vogels in stedelijke gebieden nestelen graag in gaten of spleten in gevels van huizen, maar deze worden steeds vaker gedicht tijdens restauratiewerkzaamheden, waardoor er minder nestplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast worden bij het vervangen van oude dakpannen de gaten geblokkeerd die in nieuwere daken ontbreken.

Ook is het aantal oude bomen, die ideale nestholtes bieden, afgenomen. Deze nestmogelijkheden worden steeds schaarser, en vaak zijn wij mensen hier de oorzaak van. Onze vogels zijn daardoor afhankelijk van kunstmatige nesthulpmiddelen die wij voor hen kunnen verzorgen.

Gierzwaluwkasten moeten bij voorkeur zo hoog mogelijk worden aangebracht. Bij voorkeur minimaal op 5m hoogte, waarbij de gierzwaluwen een volledig vrije aanvliegroute hebben. Voorkom dus bomen, afdakjes of vlaggenmasten die in de weg staan. Plaats gierzwaluwkasten het liefste op koude gevels (noord/oost), of in de schaduw van een brede dakgoot of overstek. Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Huismuskasten kunnen het beste tussen de 3m en 12m hoog worden geplaatst. Waarbij posities terhoogte van de dakrand (ongeveer 6m) de meeste voorkeur hebben. Plaats huismuskasten het liefste op koude gevels (noord/oost). Zorg dat er voldoende ruimte is onder de nestkast. Huismuskasten werken het beste als er groen in de buurt is van de kast (binnen 10m). Zie voor een uitgebreidere toelichting het Handboek van Unitura.

Advies nodig voor uw vraagstuk?

Heeft u vragen over onze nestkasten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op en we beantwoorden graag al uw vragen.