Gierzwaluwkasten

Gierzwaluwkasten

Voorzieningen voor gierzwaluwen

Gierzwaluwkasten zijn er in vele soorten en maten. Unitura biedt een ruim assortiment aan gierzwaluwvoorzieningen, grotendeels vervaardigd in eigen werkplaats, waarbij gebruik is gemaakt van duurzame materialen. Veel gierzwaluwverblijfplaatsen zijn of gemaakt van houtbeton, of van FSC-hout. In het assortiment van Unitura treft u enkele gierzwaluwkasten, vijfvoudige gierzwaluwkasten en speciale inbouw gierzwaluwkasten.

Unitura heeft voor elke situatie de juiste gierzwaluwkast. Er zijn permanente gierzwaluwkasten die toe te passen zijn in alle moderne dak- en wandconstructies. De belangrijkste producten hierin zijn inbouwkasten van houtbeton en de oplossingen voor dakoverstekken. Naast permanente gierzwaluwkasten heeft Unitura een tijdelijke gierzwaluwkasten. Met de huismuskasten van Unitura kan een ecologische adviesbureau de volledige mitigatie opgave invullen.

De maatvoering van alle gierzwaluwkasten van Unitura zijn gebaseerd op de kennisdocumenten van BIJ12, of andere bronnen die de laatste inzichten uit het vakgebied van natuurinclusief bouwen vertegenwoordigen.

Relevante producten

Mensen

Maatschappelijk verantwoorde productie

De productie en verzending wordt grotendeels uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach zorgt voor de dagelijkse begeleiding tijdens de werkzaamheden. Een jobcoach is betrokken bij de loopbaanontwikkeling met als doel doorstroming naar een reguliere werkplek.

  • Ontwerp door en voor ecologen
  • Monitoring met sensoren
  • Flexibel door eigen productie
  • Duurzame materialen (FSC)
  • Sociale productie en verzending
  • Continue productverbetering
  • Kennis delen
  • Maatwerk is altijd mogelijk
Korte levertijd
Eigen fabriek
Maatwerk is mogelijk
Specialistisch advies
Advies nodig voor uw vraagstuk?

Wij helpen u graag verder met vraagstukken rondom natuurinclusiviteit