Verblijfplaats Vleermuizen voor Gemeenten

Groene oplossing

Waarom verblijfplaatsen voor vleermuizen?

De ministeries van BZK en LNV, IPO en de VNG hebben een tijdelijke landelijke aanpak afgesproken voor natuurvriendelijk isoleren. Daarmee mogen particuliere woningeigenaren onder voorwaarden weer isoleren. Een onderdeel van de aanpak is dat gemeenten zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen.

Alternatieve verblijfplaatsen door Unitura

Bij Unitura begrijpen we de uitdagingen die zijn ontstaan door de recente uitspraak van de Raad van State, die de huidige werkwijze voor spouwmuurisolatie ontoereikend verklaarde vanwege de bescherming van diverse diersoorten. Als aanbieder van hoogwaardige nestkasten en verblijfplaatsen, bieden wij de perfecte oplossing om te voldoen aan de NVI-aanpak, waarbij het essentieel is om voldoende grote kraam- en winterverblijven te waarborgen voor vleermuizen en andere soorten die momenteel in spouwmuren leven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de realisatie van deze alternatieve verblijfplaatsen. Het aantal benodigde verblijfplaatsen varieert per gemeente. In opdracht van BZK zijn gedetailleerde berekeningen uitgevoerd tot op woonkernniveau, die beschikbaar zijn via de provincie.

Sociaal geproduceerd

Uw partner voor verblijfplaatsen

Gemeenten ontvangen half juli een handreiking met richtlijnen voor het type voorzieningen en aandachtspunten om geschikte locaties te identificeren. Eerder heeft het LNV al een voorlopige versie van deze handreiking gedeeld, zodat gemeenten meteen aan de slag kunnen.

Er is afgesproken dat gemeenten deze compensatieopgave in twee fasen zullen realiseren:

 • 80% van de gemeentelijke opgave wordt gerealiseerd voor 15 februari 2025
 • 20% van de gemeentelijke opgave wordt gerealiseerd voor 1 april 2026
 • Ontwerp door en voor ecologen
 • Flexibel door eigen productie
 • Sociale productie en verzending
 • Kennis van Natuurinclusief Isoleren
 • Monitoring met sensoren
 • Duurzame materialen (FSC)
 • Continue productverbetering
 • Maatwerk is altijd mogelijk
edna natuurinclusief isoleren
Natuurvrij maken | Unitura
Pluimers isolatie

Nieuwe isolatie methode

Wat is NVI?

NVI staat voor natuurvriendelijk isoleren. Dit is een methode om ervoor te zorgen dat er geen dieren worden gedood zoals huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Onder daken en in spouwmuren van woningen leven allerlei vogels en vleermuizen. Bij het isoleren van de spouwmuur spuit een isolatiebedrijf isolerend materiaal in de spouw. Daarbij worden dieren vaak gedood en hun verblijfplaatsen verdwijnen. Bij natuurinclusief isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat het isolatiebedrijf isoleert, onder andere door onze exclusion flaps. Daarna zorgen wij voor nieuwe verblijfplaatsen voor de vleermuis.

Wat is eDNA?

eDNA is een methode om via dna te checken of er vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn geweest. Dit lijkt een erg kansrijke methode te zijn. We juichen de inzet van innovatieve methoden zoals eDNA natuurinclusief isoleren enorm toe en ondersteunen waar mogelijk bij de ontwikkeling. Hierbij is het wel heel belangrijk dat de methoden voldoende gevalideerd zijn en dat er toezicht is op een zorgvuldige en eenduidige toepassing van de methodiek. Met de methode is het niet mogelijk om de functie van een verblijfplaats voor vleermuizen vast te stellen. Het is enkel mogelijk om vast te stellen of een vleermuis(soort) in de bebouwing aanwezig is of is geweest. De methodiek lijkt met name geschikt te zijn voor een afgebakend object zoals een spouwmuur, objecten met een beperkt complexiteitsgehalte.

 • Snel inzetbaar
 • Kostenbesparend
 • Tijdbesparend
 • Efficiënt
 • Sneller spouwmuurisolatie uitvoeren
 • Geen waarneming of verstorende handelingen

SMP

Werkwijze Soortenmanagementplan (SMP)

De landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (NVI) geldt maximaal 3 jaar. Voor de (middel)lange termijn werken gemeenten toe naar een werkwijze met een (pre)soortenmanagementplan (SMP). Met dit plan kunnen gemeenten een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Daarvan kunnen naast woningeigenaren ook alle andere gebouweigenaren gebruikmaken bij verduurzaming en (ver)bouw.

Meer over het Soortenmanagementplan

Een Soort Management Plan (SMP) is een gedetailleerd plan dat is ontworpen om specifieke diersoorten te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren. Onze SMP manager biedt een blauwdruk voor de omgang met specifieke beschermde diersoorten en heeft als doel het behoud en herstel van de gunstige staat van instandhouding. Het plan omvat doorgaans strategieën om de soort te beschermen, monitoring van de populatie, educatie van belanghebbenden en samenwerking met verschillende partijen.

Onze werkwijze

In een gedeelde map met alle betrokkenen worden de projectgegevens verzameld. Onze projectmanager voert de gegevens vervolgens in het systeem. Hij bewaakt de deadlines en zorgt voor reminders. Alles wordt centraal opgeslagen. Wanneer gegevens moeten worden aangeleverd bij bijvoorbeeld het bevoegd gezag, is dit direct beschikbaar. Onze projectmanager voert geen inhoudelijk ecologische werkzaamheden uit. Wij helpen u graag zodat uw focus en doel helder blijft!

SMP Manager

Vanaf 2021 zijn we gestart om ons zelf ontwikkelde ‘SMP manager’ te implementeren. Met de SMP manager kan de volledige boekhouding en ecologische planning van het SMP digitaal en gedeeltelijk geautomatiseerd worden verwerkt. Meer informatie over de SMP-manager? Neem contact op met Lieuwe via het formulier hieronder.

Lieuwe beantwoord graag al uw vragen omtrent verblijfplaatsen

Nog meer vragen over verblijfplaatsen of direct een offerte aanvragen? Neem contact met ons op en we beantwoorden graag al uw vragen.

Natuurinclusief bouwen

Blog

Inspirerende artikelen