Natuurinclusief isoleren

Natuurinclusief isoleren
Natuurinclusief bouwen

Groene oplossing

Wat is Natuurinclusief isoleren?

Natuurinclusief isoleren is een methode om ervoor te zorgen dat er geen dieren worden gedood zoals huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Onder daken en in spouwmuren van woningen leven allerlei vogels en vleermuizen. Bij het isoleren van de spouwmuur spuit een isolatiebedrijf isolerend materiaal in de spouw. Daarbij worden dieren vaak gedood en hun verblijfplaatsen verdwijnen. Bij natuurinclusief isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat het isolatiebedrijf isoleert, onder andere door onze exclusion flaps. Daarna zorgen wij voor nieuwe verblijfplaatsen (nestkasten) voor de dieren.

Hoe Natuurinclusief isoleren?

Voorafgaand aan het isolatieproces worden alle openingen in de muur zorgvuldig geïnspecteerd en gedicht, met uitzondering van enkele, die bewust open worden gelaten en afgedekt met een ‘exclusion flap’. Deze speciale flap laat vleermuizen toe om de spouwmuur te verlaten, maar voorkomt dat ze weer naar binnen kunnen komen. Om de vleermuizen een alternatieve verblijfplaats te bieden, worden permanente nestkasten in de muur geplaatst of tijdelijke nestkasten aan de gevel gemonteerd. Deze nieuwe verblijfplaatsen zijn ontworpen met het comfort en de behoeften van de vleermuizen in gedachten. Pas nadat deze maatregelen zijn getroffen, wordt de spouwmuur op een later tijdstip geïsoleerd, rekening houdend met de natuurkalender. Op deze manier wordt verzekerd dat het isolatieproces geen nadelige gevolgen heeft voor de lokale flora en fauna.

Isolatie producten

Producten Natuurinclusief isoleren

Bekijk hier enkele producten voor Natuurinclusief isoleren. Unitura is uw partner als het gaat om ontmoedigingsmaterialen en vleermuiskasten.

Soortenmanagementplan

Uw partner in Natuurinclusief isoleren

Met grote passie werken we bij Unitura dagelijks aan onze droom; het helpen bij de grote verbouwing van Nederland, zodat ook natuurinclusief isoleren een succes wordt. Dit doen we door het inzetten van onze kennis en expertise vanuit ecologie, architectuur, bouw en IT. Natuurinclusief isoleren, waarbij isolatiemaatregelen rekening houden met de aanwezige natuur en beschermde diersoorten, vormt een integraal onderdeel van een effectief Soortenmanagementplan (SMP). Dit plan biedt een gedetailleerde analyse van het leefgebied en de populatie van verschillende beschermde dier- en plantensoorten, met als doel hun habitats te behouden of zelfs te verbeteren.

 • Ontwerp door en voor ecologen
 • Flexibel door eigen productie
 • Sociale productie en verzending
 • Kennis van Natuurinclusief Isoleren
 • Monitoring met sensoren
 • Duurzame materialen (FSC)
 • Continue productverbetering
 • Maatwerk is altijd mogelijk
edna natuurinclusief isoleren
Natuurvrij maken | Unitura
Pluimers isolatie

Nieuwe methode

Isoleren met eDNA

Voor Unitura is bescherming van vleermuizen en de verduurzaming van woningen heel belangrijk. Wij delen onze kennis graag met verschillende stakeholders zoals isolatiebedrijven en organisaties die werken aan innovaties. De problematiek van de isolatiebedrijven is erg specifiek. Door de natuurkalander en de complexiteit van het arbeidsproces van het natuurvrij maken, komt de verduurzamingstrein soms letterlijk stil te staan. Het is van belang om een oplossing te vinden voor de isolatiebedrijven en beschermde soorten.

eDNA lijkt een erg kansrijke methode te zijn. We juichen de inzet van innovatieve methoden zoals eDNA natuurinclusief isoleren enorm toe en ondersteunen waar mogelijk bij de ontwikkeling. Hierbij is het wel heel belangrijk dat de methoden voldoende gevalideerd zijn en dat er toezicht is op een zorgvuldige en eenduidige toepassing van de methodiek. Met de methode is het niet mogelijk om de functie van een verblijfplaats voor vleermuizen vast te stellen. Het is enkel mogelijk om vast te stellen of een vleermuis(soort) in de bebouwing aanwezig is of is geweest. De methodiek lijkt met name geschikt te zijn voor een afgebakend object zoals een spouwmuur, objecten met een beperkt complexiteitsgehalte.

 • Snel inzetbaar
 • Kostenbesparend
 • Tijdbesparend
 • Efficiënt
 • Sneller spouwmuurisolatie uitvoeren
 • Geen waarneming of verstorende handelingen

Vleermuissporen

Natuurkalender

De natuurkalender biedt inzicht in terugkerende fenomenen in de natuur. Bij het implementeren van natuurinclusieve isolatiemaatregelen voor uw huis, is de kalender van de vleermuis bijzonder relevant. Hieruit kunt u bepalen welke werkzaamheden in een specifieke periode wel of niet uitgevoerd kunnen worden. Dit kan mogelijk complex lijken. Daarom verstrekken wij graag meer informatie hierover. De kalender van de vleermuis kent twee belangrijke fasen: de winterrust, vergelijkbaar met een winterslaap, en de kraamperiode. Bij het overwegen van isolatiemaatregelen voor bijvoorbeeld uw spouwmuren of dak, is het essentieel om rekening te houden met deze perioden.

Vleermuissporen
Als er geen sporen van vleermuizen worden aangetroffen, kunnen de isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Maar als vleermuissporen worden gedetecteerd, volgen ze de Natuurkalender, die de belangrijkste periodes markeert waar rekening mee moet worden gehouden, zoals de winterslaap en de kraamperiode van alle vleermuissoorten in Nederland. Op deze manier kunnen de isolatiewerkzaamheden gepland en uitgevoerd worden op een manier die de natuur respecteert en beschermt.

Lieuwe beantwoord graag al uw vragen omtrent Natuurinclusief Isoleren

Nog meer vragen over Natuurinclusief Isoleren of direct een offerte aanvragen? Neem contact met ons op en we beantwoorden graag al uw vragen.

Natuurinclusief bouwen

Blog

Inspirerende artikelen