Natuurinclusief isoleren

Natuurinclusief isoleren
Natuurvriendelijk isoleren

Wat is Natuurinclusief isoleren?

Natuurinclusief isoleren is een methode om ervoor te zorgen dat er geen dieren worden gedood zoals huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Onder daken en in spouwmuren van woningen leven allerlei vogels en vleermuizen. Bij het isoleren van de spouwmuur spuit een isolatiebedrijf isolerend materiaal in de spouw. Daarbij worden dieren vaak gedood en hun verblijfplaatsen verdwijnen. Bij natuurinclusief isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat het isolatiebedrijf isoleert, onder andere door onze exclusion flaps. Daarna zorgen wij voor nieuwe verblijfplaatsen (nestkasten) voor de dieren.

Hoe Natuurinclusief isoleren?

Voorafgaand aan het isolatieproces worden alle openingen in de muur zorgvuldig geïnspecteerd en gedicht, met uitzondering van enkele, die bewust open worden gelaten en afgedekt met een ‘exclusion flap’. Deze speciale flap laat vleermuizen toe om de spouwmuur te verlaten, maar voorkomt dat ze weer naar binnen kunnen komen. Om de vleermuizen een alternatieve verblijfplaats te bieden, worden permanente nestkasten in de muur geplaatst of tijdelijke nestkasten aan de gevel gemonteerd. Deze nieuwe verblijfplaatsen zijn ontworpen met het comfort en de behoeften van de vleermuizen in gedachten. Pas nadat deze maatregelen zijn getroffen, wordt de spouwmuur op een later tijdstip geïsoleerd, rekening houdend met de natuurkalender. Op deze manier wordt verzekerd dat het isolatieproces geen nadelige gevolgen heeft voor de lokale flora en fauna.

Energietransitie

Dat moet ook wel, anders komt de ‘isolatiegolf’ die zo belangrijk is voor de energietransitie en het klimaat tot stilstand. De situatie knelt nog eens extra nu woningeigenaren hoge energieprijzen op zich af krijgen en op grote schaal huizen beter isoleren. De problemen spitsen zich toe op spouwmuurisolatie. Dat omvat grofweg zestig procent van de werkzaamheden voor de branche. Volgens de Wet natuurbescherming (WNB) moet er eerst een ecologisch onderzoek plaatsvinden voordat isolatiebedrijven spouwmuren mogen isoleren of na-isoleren. Oftewel natuurinclusief isoleren!

Soortenmanagementplan

Natuurinclusief isoleren, waarbij isolatiemaatregelen rekening houden met de aanwezige natuur en beschermde diersoorten, vormt een integraal onderdeel van een effectief Soortenmanagementplan (SMP). Dit plan biedt een gedetailleerde analyse van het leefgebied en de populatie van verschillende beschermde dier- en plantensoorten, met als doel hun habitats te behouden of zelfs te verbeteren.

Een SMP wordt opgesteld door een ecoloog, vaak in nauwe samenwerking met overheidsinstanties zoals de provincie of de gemeente. Het proces van het opstellen van een SMP kan langdurig zijn en tot wel twee jaar in beslag nemen. Gelukkig biedt het Pre-SMP een tussenoplossing. Zodra de aanvraag voor het SMP wordt ingediend, wordt direct de Pre-SMP-fase geactiveerd. Hierdoor kunnen klimaat doelstellingen worden nagestreefd, zelfs tijdens het proces van het voltooien van het volledige SMP.

Isolatiebedrijf voor Natuurinclusief isoleren
Niet alle isolatiebedrijven hanteren de methode van natuurinclusief isoleren. Om natuurinclusief te mogen isoleren, moet er eerst een gespecialiseerde training gevolgd en afgerond worden. Tijdens de training leren de deelnemers te werken volgens de eisen van het natuurvriendelijk isoleren en krijgen ze informatie over het belang van kwetsbare vogels en vleermuizen voor de biodiversiteit in ons land. Check dus goed of een isolatiebedrijf volgens deze richtlijnen isoleert. Kijk voor meer informatie op: www.natuurvriendelijkisoleren.nl

Natuurvriendelijk isoleren

Natuurinclusief

Oplossingen

Het is aan de isolatiebranche om eerst de woningen natuurvrij te maken voordat er geïsoleerd wordt. Dieren kunnen naar buiten worden gelokt met onze exclusion flaps waarna er alternatieve huisvesting wordt geboden aan de dieren door onze tijdelijke of permanente kasten. Het straatbeeld zal door al dat natuurvrij maken van spouwmuren en daken veranderen. Wij bieden de perfecte oplossing om natuurinclusief isoleren mogelijk te maken.